KOOKAM ekipa je tokrat govorila z Leom Ivandičem, ki je certificirani predavatelj ter svetovalec in deluje v Šoli čustvene inteligence, kjer sodeluje pri razvoju in izvajanju programov za izboljšanje komunikacije in odnosov, izražanje čustev in osebnostno rast. Zaupal nam je svoj pogled na družinsko dinamiko in kakšne so koristi KOOKAM pohištva in igrač. 

Otroštvo je potovanje, ki pelje v odraslost

O otroštvu je dobro razmišljati, kot o potovanju, ki pelje v odraslost. V tem dolgem procesu sodelovanje med staršem in otrokom odigra starš ključno vlogo. Danes marsikateri starš pozabi, da naša najpomembnejša naloga ni osrečiti otroke, ampak jih pripraviti za samostojno življenje. 

Dinamika sodobnega življenja ter starš kot mentor svojim otrokom

Včasih so bili ljudje v družinah močno povezani med seboj, starši so življenjske veščine na otroke prenašali skozi skupno delo. Dinamika sodobnega življenja pa otroški svet in svet staršev vse bolj ločuje med seboj: otroci veliko časa preživljajo v vrtcih, šolah in raznih treningih, doma veliko časa posvetijo domačim nalogam, gledanju televizije in v zadnjem času igri z računalniki, … Starši se na drugi strani posvečajo službi in vsakodnevnim hišnim opravilom pri čemer vanje vse manj vključujejo svoje otroke.  Posledica je, da so otroci prikrajšani za izkušnjo sodelovanja in pridobivanja motoričnih in drugih sposobnosti pri izvajanju vsakodnevnih nalog, kjer starši kot mentorji na otroke prenašajo svoja znanja in življenjske veščine. 

KOOKAM za krepitev povezanosti in medsebojnega zaupanje

Verjamem, da to vrzel zapolnjuje KOOKAM modularno pohištvo, ki otrokom in staršem vedno znova ponuja širok spekter možnosti za igro in sodelovanje, učenje in medsebojno izmenjavo idej. Tako se krepi občutek povezanosti in medsebojnega zaupanja, starši pa otroku znova postanejo mentorji za življenje, jim ponujajo zgled kako se lotiti novih izzivov, jih spodbujajo, predlagajo rešitve in otrokom pomagajo pri uresničevanju njihovih idej. Takšno sodelovanje spodbudno vpliva na razvoj otrokovega samozaupanja in občutka sposobnosti pri soočanju z različnimi izzivi. Ustrezno razvit občutek sposobnosti, ki velja za pomemben del občutka lastne vrednosti, nas spremlja tudi kasneje v življenju, ko se kot odrasli soočamo z izzivi za katere še nimamo razvitih ustreznih sposobnosti,  a vemo, da se jih lahko lotimo. Manjkajoča znanja in spretnosti pa bomo spoznavali sproti in jih razvili in skozi delo. Občutek sposobnosti pri otroku krepimo tako, da mu omogočimo dovolj kreativnih izzivov v katerih bo lahko preizkusil svoje sposobnosti in razvijal nove. Prav tu igra sodelovanje in skupno delo s staršem pomembno vlogo. Modularno pohištvo KOOKAM daje k temu dragocen prispevek saj nam omogoča, da lahko obstoječe elemente otroške sobe z majhnimi dodatki spremenimo v  različne delovne pripomočke, igrala ali enostavna ogrodja za ustvarjanje skritih kotičkov za igro, branje ali popoldansko poležavanje.